RURANT

  • MarktaanteKempen 01
  • MarktaanteKempen 3
  • MarktaanteKempen 2
  • MarktaanteKempen 0
  • Kempenkorf verpakking
  • Prominant
  • Prominant 2
  • Purekempen1
  • Purekempen2

RURANT verbindt 11 organisaties die samen een platform vormen ter ondersteuning van het behoud en versterking van het platteland in de provincie Antwerpen. RURANT stimuleert vooral rurale gebiedsontwikkeling en ondersteunt nieuwe vormen van ruraal ondernemerschap. Enkele succesvolle projecten zijn het jaarlijkse plattelandsevenement PROMinANT, het streekmerk Pure Kempen, de geschenkdoos Kempenkorf, het project LEADER MarkAante Kempen, ...

Met Phobos & Actor hebben we al diverse projecten mee ondersteund met het ontwikkelen van een passende styling.