EuPrevent

  • Euprevent convention
  • Euprevent 2

EuPrevent is een koepelorganisatie die projecten opzet om de levenskwaliteit in de euregio Maas-Rijn te verbeteren. De verschillende lokale projecten worden ondersteund met kennis, expertise, PR en communicatie om zo tot meer kwalitatieve programma’s te komen. Recente thema’s zijn verslaving & risicogedrag bij adolescenten, MRSA, preventie van infectieziekten en overgewicht bij jongeren.

Phobos & Actor werkte mee aan het EuPrevent-project jongeren en overgewicht. Na een periode van vooronderzoek werkte Phobos & Actor een campagne uit, gericht aan gezondheids- en communicatiemedewerkers in de euregio Maas-Rijn. Doel van deze campagne is zorgen voor een meer marketinggerichte aanpak voor toekomstige campagnes en projecten rond overgewicht bij jongeren om zo tot een kwalitatiever en efficiënter aanbod te komen.

Als start van de campagne werd er een nieuwsbrief rond overgewicht gemaakt met de verschillende regio’s. Het doel van deze nieuwsbrief was enerzijds EuPrevent en het verloop van het project onder de aandacht brengen, anderzijds wilden we de verschillende regio’s ook letterlijk hun grenzen laten verleggen door eens te gaan kijken naar de aanpak van de buren. De start van het project werd ook aangekondigd tijdens een persconferentie. Phobos & Actor zorgde ook voor het persbericht, dat o.m. in Het Nieuwsblad en De Standaard verscheen.