Interactief Waterbeheer

  • Interactief Waterbeheer 1
  • inwa drukwerk

Het grensoverschrijdend project "Interactief Waterbeheer" werd naar aanleiding van de Europese Kaderrichtlijn Water opgericht. Het omvat heel wat deelprojecten die streven naar zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve verbetering van het water in Vlaanderen en Nederland. De Nederlandse opdrachtgever ZLTO wil de resultaten van deze projecten en experimenten op een duidelijke manier communiceren naar verschillende doelgroepen en deed hiervoor een beroep op de expertise van Phobos & Actor.

Phobos & Actor voerde een grondige analyse uit en ontwierp een communicatieplan dat als leidraad zal dienen tijdens de uitvoering van dit project. Ook werd een nieuw logo en huisstijl ontwikkeld. Na het maken van het communicatieplan, stond Phobos & Actor ook in voor de ontwikkeling van de website. Deze website werd opgevat als een "waterblog" waarop elke partner nieuwtjes kan verspreiden over zijn project en kan reageren op andere projecten. Integratie van nieuwe technieken, zoals YouTube, RSS-feeds, delen van presentaties werden allemaal mee ingebouwd.

Meer Website en apps