ACMP-CGPM

  • Website ACMP4
  • ACMP 1
  • ACMP 2 L
  • ACMP 3

Vakorganisaties die voor iedereen werken, zoals de socialistische of christelijke vakbonden, verliezen aan slagkracht omdat ze alles voor iedereen willen zijn. Bij ACMP-CGPM onderscheiden ze zich uniek door alleen de vakbond te zijn van de militairen. En zo herkennen de leden zichzelf in hun organisatie.

Om dit imago zowel in interne als externe communicatie duidelijk aan bod te laten komen werd een nieuwe huisstijl ontwikkeld door Phobos & Actor en die ook doorgetrokken werd in de website.

Meer Website en apps